Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo

Welkom op onze website!ANBI

De Stichting "Zelfstandig Wonen Heiloo" is een particulier initiatief van een aantal ouders van nu nog jongvolwassenen, die met enige ondersteuning zelfstandig kunnen en willen wonen. Net zoals leeftijdgenoten willen zij als jongvolwassene een goed en gezellig (t)huis, maar ook de keuzevrijheid om te bepalen hoe en met wie ze willen leven. Om deze reden is er gestreefd naar een centraal gelegen, kleinschalige woonvoorziening in de eigen leefomgeving waarbij individuele zelfstandigheid, onderlinge betrokkenheid, maatschappelijke participatie en integratie centraal staan. Deze woonvoorziening is thans in de nieuwe wijk Varne Buiten in Heiloo gerealiseerd en de appartementen zijn in Januari 2017 opgeleverd!
In Heiloo en omgeving bleek er binnen de bestaande voorzieningen nog niet een soortgelijk initiatief gerealiseerd te zijn. Vandaar dat  ouders hiertoe eind 2008 het initiatief hebben genomen. Er wordt gestreefd naar een bewonersaantal van 13 personen.

Nieuw Varne

De Bewoners van het Appartementen complex SZWH, Varne Buiten, Heiloo

Groepsfoto2

Om de groepsvorming te ontwikkelen zijn er in de afgelopen jaren veel activiteiten georganiseerd, die de komende tijd gecontinueerd zullen worden. Tijdens de eerste bijeenkomsten is samen met de potentiĆ«le  bewoners, onder andere een uiteindelijke visie vastgelegd op de zorg en het wonen van deze groep. 

Op deze website kunt u een samenvatting van deze visie lezen en een indruk krijgen van een aantal activiteiten van de stichting. We hopen dat u zodoende een goed beeld krijgt waar wij, bewoners en ouders, voor staan.
Mocht u vragen of suggesties hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Provincie Noord-Holland Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind  
 
Dit project is tot stand gekomen met financiƫle steun van de provincie Noord-Holland en de NSGK.