Visie zelfstandig wonen

Geschreven door Jos Mascini

De Stichting “Zelfstandig Wonen Heiloo” heeft in 2010 het initiatief genomen om voor een groep personen met een lichte verstandelijke beperking een passende huisvesting en de daarbij noodzakelijke zorg en begeleiding te organiseren.

Zij vindt hierbij belangrijk dat:

  • Wonen en zorg gescheiden blijven
  • De autonomie van de bewoners wordt benadrukt
  • De bewoners betrokken worden bij keuzes die gemaakt worden ten aanzien van het wonen en de zorg
  • Alle bewoners blijvend in staat worden gesteld om zelfstandig te wonen
  • Alle bewoners hun leven kunnen inrichten zoals zij dat zelf willen
  • De woonomgeving een belangrijke bijdrage levert aan het gevoel van zekerheid en veiligheid
  • De bewoners onderdeel uitmaken van een sociaal netwerk en een actieve bijdrage leveren aan het onderhouden van dit netwerk
  • De bewoners onderling een goede band met elkaar opbouwen en deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten
  • De bewoners zich ontwikkelen tot een prettige “buur” en een actieve inwoner van Heiloo