Appartement_SZWH_Klein
de-beun
de_Witte_Kerk
DeHutkoffer
HetMaalwater2_klein
Kasteel_Nijenburg2
Koetshuis
Maalwater
Maalwater_klein
Nijenburg1
Nijenburg_klein
olvternood
PICT0011a
Putje
RioolZuiveringsInstallatie
StWillebrordusStichting09a
Tuinhuisje_klein
Willibrorduskerk
Winkelcentrum 001b
Wipmolen_klein
WitteKerkje
wittekerkje
De_Hutkoffer
DeKattenberg
Gemeentehuis
HetMaalwater_klein
Maalwater
NieuwVarne 004a
Nijenburg
Nijenburg2klein
Nijenburg3
Nijenburg_klein
nijenburgh-new
PICT14a
Standbeeld
StWillebrordusStichting07
StWillebrordusStichting08
ter-coulsterkerk-heiloo
tLoo
Varna_Buiten
Willibrordus_klein
Wipmilen
Witte_Kerkje
Witte_Kerkje_klein
CultuurKoepelkerk
De_kattenberg_klein
De_Witte_Kerk
De_Witte_Kerk_klein
Maalwater
Nijenburg2_klein
Nijenburg_klein
PICT09a
putje
StWillebrordusStichting03
StWillebrordusStichting04
StWillebrordusStichting06
Theehuis_klein
Varne_Buiten_klein
Varne_Buiten_verkleind
Waterkerkje
WillibordusStichting
Willibrordus_putje-klein
Winkelcentrum 005a
Witte_Kerk
zwembadklein

Nieuwsflits ....

NLdoet 2022

Zaterdag 12 Maart 2022 heeft Zelfstandig wonen heiloo meegedaan aan NLdoet. BeatFM heeft hier videoopnamen van gemaakt.

Lees meer...

Visie zelfstandig wonen

De missie en visie

Waar staan we voor en waar gaan we voor? De SZWH is ontstaan in 2010 uit een ouderinitiatief en heeft als doel personen met een licht verstandelijke beperking de kans te bieden zo zelfstandig mogelijk te wonen en maximaal te participeren in de samenleving op het gebied van wonen, werken en vrije tijdsbesteding.

Het bestuur van SZWH en ouders bereiken dit doel door zorg te dragen voor;

 1. Stabiliteit in de organisatie.
 2. Goede samenwerking met de SIG.
 3. Toekomst bestendig maken en houden van het woonproject in zijn huidige vorm Waar geloven we in? Wat zijn onze kernwaarden?
 4. Wonen en zorg blijven gescheiden.
 5. Bewoners zijn autonoom. Bewoners worden betrokken bij keuzes die gemaakt worden t.a.v. wonen en zorg. Zo nemen zij deel aan de sollicitatiekommissie van nieuwe medewerkers.
 6. Bewoners worden blijvend in staat gesteld om zelfstandig te wonen.
 7. Alle bewoners kunnen hun leven inrichten zoals zij dat zelf willen.
 8. De woonomgeving levert een belangrijke bijdrage aan het gevoel van zekerheid en veiligheid.
 9. Bewoners ontwikkelen zich tot een prettige “buur” voor elkaar en voor de buurt waarin begeleiders van de SIG een pro actieve rol nemen.
 10. Bewoners hebben een gemeenschappelijk appartement dat zij met elkaar huren. Een plek waar je elkaar kunt ontmoeten, samen kunt eten, activiteiten kunt ondernemen. Een plek waar de SIG begeleiding en zorg biedt.
 11. Het bestuur van SZWH is eindverantwoordelijk voor de benodigde voorwaarden zodat bewoners een prettige en veilige woonplek hebben. Met hulp van de begeleiding van de SIG-medewerkers kunnen ze zelfstandig wonen.