Appartement_SZWH_Klein
de-beun
de_Witte_Kerk
DeHutkoffer
HetMaalwater2_klein
Kasteel_Nijenburg2
Koetshuis
Maalwater
Maalwater_klein
Nijenburg1
Nijenburg_klein
olvternood
PICT0011a
Putje
RioolZuiveringsInstallatie
StWillebrordusStichting09a
Tuinhuisje_klein
Willibrorduskerk
Winkelcentrum 001b
Wipmolen_klein
WitteKerkje
wittekerkje
De_Hutkoffer
DeKattenberg
Gemeentehuis
HetMaalwater_klein
Maalwater
NieuwVarne 004a
Nijenburg
Nijenburg2klein
Nijenburg3
Nijenburg_klein
nijenburgh-new
PICT14a
Standbeeld
StWillebrordusStichting07
StWillebrordusStichting08
ter-coulsterkerk-heiloo
tLoo
Varna_Buiten
Willibrordus_klein
Wipmilen
Witte_Kerkje
Witte_Kerkje_klein
CultuurKoepelkerk
De_kattenberg_klein
De_Witte_Kerk
De_Witte_Kerk_klein
Maalwater
Nijenburg2_klein
Nijenburg_klein
PICT09a
putje
StWillebrordusStichting03
StWillebrordusStichting04
StWillebrordusStichting06
Theehuis_klein
Varne_Buiten_klein
Varne_Buiten_verkleind
Waterkerkje
WillibordusStichting
Willibrordus_putje-klein
Winkelcentrum 005a
Witte_Kerk
zwembadklein

Nieuwsflits ....

NLdoet 2022

Zaterdag 12 Maart 2022 heeft Zelfstandig wonen heiloo meegedaan aan NLdoet. BeatFM heeft hier videoopnamen van gemaakt.

Lees meer...

We hebben 30 gasten en geen leden online

Visie zelfstandig wonen

Geschreven door Jos Mascini

De Stichting “Zelfstandig Wonen Heiloo” heeft in 2010 het initiatief genomen om voor een groep personen met een lichte verstandelijke beperking een passende huisvesting en de daarbij noodzakelijke zorg en begeleiding te organiseren.

Zij vindt hierbij belangrijk dat:

  • Wonen en zorg gescheiden blijven
  • De autonomie van de bewoners wordt benadrukt
  • De bewoners betrokken worden bij keuzes die gemaakt worden ten aanzien van het wonen en de zorg
  • Alle bewoners blijvend in staat worden gesteld om zelfstandig te wonen
  • Alle bewoners hun leven kunnen inrichten zoals zij dat zelf willen
  • De woonomgeving een belangrijke bijdrage levert aan het gevoel van zekerheid en veiligheid
  • De bewoners onderdeel uitmaken van een sociaal netwerk en een actieve bijdrage leveren aan het onderhouden van dit netwerk
  • De bewoners onderling een goede band met elkaar opbouwen en deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten
  • De bewoners zich ontwikkelen tot een prettige “buur” en een actieve inwoner van Heiloo