Appartement_SZWH_Klein
de-beun
DeHutkoffer
Kasteel_Nijenburg2
Koetshuis
Maalwater
Maalwater_klein
Nijenburg1
Nijenburg_klein
olvternood
PICT0011a
RioolZuiveringsInstallatie
StWillebrordusStichting09a
Tuinhuisje_klein
VarneBuiten_klein
Willibrorduskerk
Winkelcentrum 001b
Wipmolen_klein
WitteKerkje
wittekerkje
De_Hutkoffer
DeKattenberg
Gemeentehuis
Maalwater
NieuwVarne 004a
Nijenburg
Nijenburg2klein
Nijenburg3
Nijenburg_klein
nijenburgh-new
PICT14a
Standbeeld
StWillebrordusStichting07
StWillebrordusStichting08
ter-coulsterkerk-heiloo
tLoo
Varna_Buiten
Willibrordus_klein
Wipmilen
Witte_Kerkje_klein
CultuurKoepelkerk
De_Witte_Kerk
De_Witte_Kerk_klein
Koetshuis_klein
Maalwater
Nijenburg_klein
PICT09a
putje
StWillebrordusStichting03
StWillebrordusStichting04
StWillebrordusStichting06
Varne_Buiten_klein
Varne_Buiten_verkleind
Waterkerkje
Willibrordus2
Willibrordus_putje-klein
Winkelcentrum 005a
Witte_Kerk
zwembadklein

Nieuwsflits ....

Bezoek BM aan SZWH

Eindelijk was het dan zo ver. Onze Burgemeester Hans Romeyn kwam om 11.00 uur op bezoek bij de Bewoners van de SZWH, in gezelschap de Kinderburgemeester  Jayden de Vries. Nog net op tijd en slechts 14 dagen voor zijn afscheid als Burgemeester van Heiloo.

Lees meer...

We hebben 16 gasten en geen leden online

Protocol toelaten van nieuwe bewoner

Protocol toelaten van nieuwe bewoner

Wooninitiatief “Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo” is op 19 maart 2010 opgericht met als doel het opzetten van een woonvorm voor 13 personen, in de leeftijds categorie tussen de 18 en 30 jaar, waarbij individuele zelfstandigheid, onderlinge betrokkenheid, maatschappelijke integratie en participatie voorop staan. Doordat deze groep een lichte verstandelijke beperking heeft, kan er met ondersteuning van een aantal uren per dag, zelfstandig gewoond worden. Er is 24 - uurs bereikbaarheid van de zorg.

Het bewonersprofiel
Als toelatingscriteria gelden allereerst de volgende drie eisen:

De geïnteresseerde:
·    heeft een licht verstandelijke beperking (grondslag VG) en is tenminste 20 jaar
·    bij hem/haar is geen sprake van gedragsproblematiek
·    beschikt over een CIZ zorgindicatie, of kan deze indicatie krijgen

Bovendien wordt verwacht, dat hij/zij:
·    zich sociaal gedraagt naar de mede - en buurtbewoners
·    redelijk zelfredzaam is en beschikt over een dito zelfregulerend vermogen
·    ongeveer dezelfde zorgzwaarte behoeft als de overige bewoners
·    overdag werk of een dagbesteding heeft
·    de “Visie op Wonen en Zorg” en het Huishoudelijk Reglement onderschrijft

Van de ouders wordt verwacht dat zij:
·    actief willen meedenken en meewerken in de stichting over een periode van jaren
·    de “Visie op Wonen en Zorg” en het Huishoudelijk Reglement onderschrijven

Verder stappen/mogelijke volgorde
1.    Bij interesse zijn wij graag bereid om alle gewenste informatie te verstrekken.
2.    Wij streven ernaar om de profielschets zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan de groep aspirant bewoners. Hiertoe willen we graag een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met u als ouders en natuurlijk met uw zoon/dochter
3.    Het bestuur van de stichting wordt vervolgens geïnformeerd over uw aanmelding en over de inhoud van het gesprek.
4.    Indien wederzijdse interesse blijft bestaan ligt een nadere kennismaking met alle bewoners en ouders voor de hand. De activiteiten die regelmatig worden georganiseerd lenen zich daartoe uitstekend en zijn tevens erg plezierig om aan deel te nemen.
5.    Gedurende een langere periode kan daarna worden deelgenomen aan verschillende activiteiten waarin we elkaar beter leren kennen. Zoals reeds aangegeven hechten we zeer aan een bewonersgroep die goed bij elkaar past en waarbij het “klikt” tussen de deelnemers. Wij denken dat dit voor alle betrokkenen van ons wooninitiatief van cruciale betekenis is om het project uiteindelijk te doen slagen.
6.    Mogelijk kan in een later stadium nog verder worden onderzocht of er geen bezwaren kunnen ontstaan voor toetreding tot de bewonersgroep.
7.    Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer men zich voor definitieve toetreding tot de bewonersgroep, zou conformeren aan ons initiatief. Wij hebben hiervoor een intentieverklaring opgesteld die hiertoe kan worden ondertekend.

Gezellig!   Gezellig!